^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Przedszkole 17

UM Tarnobrzeg

Strona urzędu miasta Tarnobrzeg

BIP

Logowanie

DYŻUR WAKACYJNY

DYŻUR WAKACYJNY       

Informujemy, że nasze Przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu (zostanie wtedy utworzona grupa łączona).

W sierpniu dyżur będzie pełnić Przedszkole Nr 12 w Tarnobrzegu.

Prosimy o jak najszybsze zapisywanie dzieci ze względu na konieczność rejestracji kart w przedszkolu dyżurującym oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej RODO.

Pamiętajmy, że dzieciom także należy się odpoczynek, a pracownicy przedszkola mogą wykorzystać swoje urlopy jedynie w okresie wakacyjnym, dlatego na dyżur można zapisać dzieci, których rodzice obydwoje pracują. Prosimy o przemyślaną decyzję, dzięki której będziemy mogli zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę. Dziękujemy za wyrozumiałość.

                

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczyposplitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz.1911) poniżej publikujemy sprawozdanie finansowe naszej placówki za rok 2018.

http://www.scuw.tarnobrzeg.pl/pliki/sprawozdania/2018/p17.pdf

Ogłoszenie

"POWITANIE  WIOSNY"

 

 

21 marca (czwartek) o godz.10.00

będziemy obchodzić w przedszkolu 

I-wszy Dzień Wiosny.

Będą zabawy, tańce, konkursy oraz

przemarsz z Marzanną po osiedlu Serbinów.

Prosimy Rodziców o ubranie  dzieci w tym dniu

na zielono lub ubrania z motywami kwiatowymi.

Copyright © 2013. Przedszkole Nr 17 w Tarnobrzegu Rights Reserved.