^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Przedszkole 17

UM Tarnobrzeg

Strona urzędu miasta Tarnobrzeg

BIP

Logowanie

Współpraca z rodzicami

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina, ona wywiera największy wpływ na rozwój jego osobowości. Przedszkole pełni wobec rodziny funkcje doradcza oraz wspierająca jej działania wychowawcze. Aktywne współdziałanie rodziców z nauczycielem i przedszkolem jest warunkiem prawidłowego przebiegu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. rodzice są partnerami we wszystkich podejmowanych przez przedszkole działaniach i wspomagają ich realizację:

 • uczestniczą w posiedzeniach rady rodziców;
 • uczestniczą w procesie projektowania planu rozwoju przedszkola i jego realizacji;
 • wypracowują system działań wychowawczo-dydaktycznych;
 • współorganizują uroczystości i imprezy przedszkolne;
 • wyrażają opinie i informacje zwrotne, jakie są efekty oddziaływań przedszkola;
 • prezentują osiągnięcia przedszkola w lokalnym środowisku.

Wszystkie ważne decyzje dotyczące życia przedszkola są podejmowane przy współudziale rodziców.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu naszego przedszkola:

 • utrzymują stały kontakt z nauczycielami i dyrekcją;
 • znają prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu;
 • otrzymują pełna informacje o pracy przedszkola, o postępach w rozwoju, napotkanych trudnościach swojego dziecka;
 • uzyskują poradę, wsparcie w działaniach wychowawczych;
 • podejmują decyzje o wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • uczestniczą w konsultacjach, zebraniach, warsztatach;
 • uczestniczą w zajęciach otwartych, uroczystościach, kiermaszach, imprezach przedszkolnych, inicjatywach charytatywnych podejmowanych przez placówkę;
 • pomagają i organizują się w organizacje prowadzonych przez przedszkole przedsięwzięć;
 • oferują różnorodną pomoc materialną, usługową;
 • pomagają w wyposażeniu i organizacji sal i placu zabaw.
Copyright © 2013. Przedszkole Nr 17 w Tarnobrzegu Rights Reserved.