^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Przedszkole 17

UM Tarnobrzeg

Strona urzędu miasta Tarnobrzeg

BIP

Logowanie

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza organizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00.

 

Grupy młodsze

Realizacja zajęć RODZAJ ZAJĘĆ
6:00 - 8:00 Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, konstrukcyjne       (przy niewielkim udziale nauczyciela). Oglądanie czasopism dziecięcych, bajek. Praca kompensacyjno-wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach. Prace porządkowe w sali.
8:00 - 8:30 Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
8:30.-.8:50      

Śniadanie.

8:50 - 9:00

Przygotowanie do zajęć. Czynności organizacyjne.

9:00 – 10:10

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego ( w tym zabawa ruchowa).

10:10 – 11:10 Zabawy ruchowe, sportowe, zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, w parku. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace ogrodnicze, zabawy zgodne z zainteresowaniami dziecka w sali – w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych.
11:10 - 11:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00 Obiad, zabiegi higieniczne, mycie zębów.
12:00 – 13:00 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, wybranych utworów literatury dziecięcej, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dziecka. Praca kompensacyjno- wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach.
13:00.-.13:50 
Zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci
dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych – realizacja programów  własnych, ćwiczenia usprawniające i korygujące wady wymowy, zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.
13:50 - 14:00 Czynności higieniczne w łazience, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 - 14:20

Podwieczorek.

 

14:20 - 16:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne,  grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne, według zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Grupy starsze

6.00 -8.00

Schodzenie się dzieci. Swobodna zabawa dzieci zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych.

8.00-8.15

Zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.15-8.45

Śniadanie. Wdrażanie do samodzielności, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

8.45-9.00

Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do zajęć.

 

9.00-9.30

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego.

9.30-10.10

Zabawy według upodobań dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy ruchowe.

 

10.10-11.15

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Spacery i wycieczki, zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

11.15-11.30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu. Zabawa ruchowa.

11.30-12.00

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kultura zachowania się przy stole. Korzystanie z serwetki.

12.00-12.15

Zabiegi higieniczne: mycie rąk i zębów, załatwianie potrzeb fizjologicznych.

12.15-12.30

Odpoczynek, relaks przy muzyce, bajkoterapia.

12.30-13.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

13.00-13.50     

Ćwiczenia usprawniające i korygujące wady wymowy, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu.

13.50-14.00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku,

14.00-14.15

Podwieczorek,

14.15-16.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, słuchanie opowiadań nauczyciela i fragmentów czytanych książek, zabawy ruchowe, układanki i gry planszowe, zabawy dowolne, według zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
Copyright © 2013. Przedszkole Nr 17 w Tarnobrzegu Rights Reserved.